Video Clip

Hôi trại về quê học tư duy

Album nổi bật

Hội trại Tết "Về quê - Học Tư duy"

CoRT

CoRT® Certificate Course

Bộ công cụ tư duy CoRT rất hiệu quả trong việc rèn luyện nếp suy nghĩ tích cực (positive thinking), hạn chế suy nghĩ nông cạn và hời hợt, ra những quyết định đúng đắn để giải quyết những vấn đề xảy ra ở nhà trường, trong gia đình và ngoài xã hội.

‣ Thích hợp cho học sinh cấp I,II,III với 04 cấp độ:

CoRTTM Basic

CoRTTM Intermediate

CoRTTM Advanced

CoRTTM Graduate


54 Nguyễn Văn Thủ, Q1, Tp HCM
Tel: +848 2248 5964
0902773940 / 0902731323 / 0903364400
Email: info@pdp.edu.vn