Video Clip

Hôi trại về quê học tư duy

Album nổi bật

Hội trại Tết "Về quê - Học Tư duy"

Retelling skills using Mindmapping

Khóa học được thiết kế nhằm giúp trẻ làm quen với công cụ tổ chức tư duy nền tảng – Mind Mapping, đồng thời hướng dẫn trẻ “học phương pháp học” (learn how to learn) và rèn luyện tư duy: dự đoán, tổ chức suy nghĩ, phác thảo sơ đồ tư duy, ghi nhớ, tưởng tượng và xây dựng ý tưởng mới. Tony Buzan đã sáng tạo ra phương pháp suy nghĩ vượt trội này vào năm 1970 và đã được hơn 250 triệu người trên thế giới sử dụng.

54 Nguyễn Văn Thủ, Q1, Tp HCM
Tel: +848 2248 5964
0902773940 / 0902731323 / 0903364400
Email: info@pdp.edu.vn