Video Clip

Hôi trại về quê học tư duy

Album nổi bật

Hội trại Tết "Về quê - Học Tư duy"

Giáo sư David Perkins của trường đại học Harvard khẳng định có  03 loại trí thông minh: trí thông minh thiên bẩm (neural intelligence),  trí thông minh trải nghiệm (experiential intelligence)  và trí thông minh suy nghĩ (reflective intelligence).


Bạn được sinh và thừa hưởng một trí thông minh thiên bẩm được đo bằng chỉ số IQ. Bạn có được trí thông minh trải nghiệm dựa trên những kinh nghiệm rút ra được trong công việc hay trong cuộc sống. Dần dà, những kinh nghiệm ấy sẽ hình thành nên những chuẩn mực để từ đó chúng ta có thể áp dụng và đánh giá những tình huống sau này.  Nhưng hệ thống tư duy như thế chỉ sẽ phát huy tác dụng tốt trong một thế giới ổn định.  Khi đó, các tình huống “chuẩn” trong quá khứ vẫn có thể mang ra áp dụng cho tương lai. Nhưng trong một thế giới luôn biến động như ngày nay thì những tình huống cố định, những chuẩn mực khuôn mẫu có thể không còn “hợp thời” nữa.

Trí thông minh suy nghĩ của một người là khả năng suy nghĩ của người đó trong những tình huống khác nhau, thậm chí những tình huống không nằm trong lĩnh vực chuyên môn của người đó.  Với trí thông minh suy nghĩ, chúng ta có thể gia tăng khả năng giải quyết những vấn đề, ra quyết định, và đưa ra những sáng kiến mới để xây dựng thế giới phức tạp và không ngừng biến động mà chúng ta đang sinh sống.

 

Vì vậy, sứ mạng của PDP-Thinking School đối với trẻ em Việt Nam là đào tạo “Trí thông minh suy nghĩ” qua các chương trình đào tạo kỹ năng TƯ DUY hàng đầu thế giới và nuôi dưỡng “Trí thông minh trải nghiệm” qua sân chơi Power IQ Play & Learn.
Chương trình Đào tạo TƯ DUY

Bản quyền quốc tế


 

54 Nguyễn Văn Thủ, Q1, Tp HCM
Tel: +848 2248 5964
0902773940 / 0902731323 / 0903364400
Email: info@pdp.edu.vn